number,season,episode,airdate,title,tvmaze link
1,1,1,19 Jul 91,"Meet the Neilsens","https://www.tvmaze.com/episodes/1599148/hi-honey-im-home-1x01-meet-the-neilsens"
2,1,2,26 Jul 91,"Make My Bed","https://www.tvmaze.com/episodes/1599149/hi-honey-im-home-1x02-make-my-bed"
3,1,3,02 Aug 91,"Fur Flies","https://www.tvmaze.com/episodes/1599150/hi-honey-im-home-1x03-fur-flies"
4,1,4,09 Aug 91,"Hi Mom, I'm Not Home","https://www.tvmaze.com/episodes/1599151/hi-honey-im-home-1x04-hi-mom-im-not-home"
5,1,5,16 Aug 91,"Grey Skies","https://www.tvmaze.com/episodes/1599152/hi-honey-im-home-1x05-grey-skies"
6,1,6,23 Aug 91,"SRP","https://www.tvmaze.com/episodes/1599153/hi-honey-im-home-1x06-srp"
7,2,1,06 Jun 92,"That Kind of Girl","https://www.tvmaze.com/episodes/1599154/hi-honey-im-home-2x01-that-kind-of-girl"
8,2,2,07 Jun 92,"Honey's First Job","https://www.tvmaze.com/episodes/1599155/hi-honey-im-home-2x02-honeys-first-job"
9,2,3,14 Jun 92,"Take My Son Please","https://www.tvmaze.com/episodes/1599156/hi-honey-im-home-2x03-take-my-son-please"
10,2,4,21 Jun 92,"Elaine Takes a Wife","https://www.tvmaze.com/episodes/1599157/hi-honey-im-home-2x04-elaine-takes-a-wife"
11,2,5,28 Jun 92,"Date from Heck","https://www.tvmaze.com/episodes/1599158/hi-honey-im-home-2x05-date-from-heck"
12,2,6,05 Jul 92,"Honey Gets Busted","https://www.tvmaze.com/episodes/1599159/hi-honey-im-home-2x06-honey-gets-busted"
13,2,7,12 Jul 92,"The Many Loves of Mike Duff","https://www.tvmaze.com/episodes/1599160/hi-honey-im-home-2x07-the-many-loves-of-mike-duff"