number,season,episode,production code,airdate,title,special?,tvrage

1,1,1,"",4/Jun/54,"Backlash",n
2,1,2,"",0/Jun/54,"A Drug on the Market",n
3,1,3,"",0/Jun/54,"Borderline Case",n
4,1,4,"",4/Jul/54,"The Case of the Babbling Brook",n
5,1,5,"",7/Jul/54,"Double Identity",n
6,1,6,"",7/Aug/54,"The Furious Lady",n
7,1,7,"",6/Aug/54,"Picture in the Case",n
8,1,8,"",3/Aug/54,"The Case of the Lone Hunter",n
9,1,9,"",0/Aug/54,"Tangiers Finale",n
10,1,10,"",6/Aug/54,"Out of All Evil",n
11,1,11,"",3/Sep/54,"Decision in Red",n
12,1,12,"",0/Sep/54,"Rocky's Asylum",n
13,1,13,"",7/Sep/54,"The Case of the Big Heist",n
14,1,14,"",3/Sep/54,"The Case of the Deadly Welcome",n
15,1,15,"",0/Sep/54,"Kiss Me Not",n
16,1,16,"",7/Oct/54,"The Baby Sitter",n
17,1,17,"",4/Oct/54,"The $4.98 Buddha",n
18,1,18,"",1/Oct/54,"The Blond Bomber",n
19,1,19,"",8/Oct/54,"Murder with Hi-Fi",n
20,1,20,"",4/Nov/54,"The Guilty Stamps",n
21,1,21,"",1/Nov/54,"False Faces",n
22,1,22,"",8/Nov/54,"Target",n
23,1,23,"",5/Nov/54,"The Golden Phony",n
24,1,24,"",2/Dec/54,"The Paper Finger",n
25,1,25,"",9/Dec/54,"A Very Dangerous Bedfellow",n
26,1,26,"",6/Dec/54,"Invisible Destroyer",n
27,1,27,"",3/Dec/54,"The Reckoning",n
28,1,28,"",0/Dec/54,"Eyes in My Back",n
29,1,29,"",6/Jan/55,"The Big Break",n
30,1,30,"",3/Jan/55,"Reunion",n
31,1,31,"",0/Jan/55,"Rare Editions",n
32,1,32,"",7/Jan/55,"Hot Cargo",n
33,1,33,"",3/Feb/55,"Snake Eyes",n
34,1,34,"",0/Feb/55,"Green Means Danger",n
35,1,35,"",7/Feb/55,"Small Hotel",n
36,1,36,"",4/Feb/55,"Dawn's Early Light",n
37,1,37,"",3/Mar/55,"Stevedore Kid",n
38,1,38,"",0/Mar/55,"The Wheel of Fortune",n
39,1,39,"",7/Mar/55,"Burried Treasure",n