epguides.com & TVmaze present

The Bear

(a Titles & Air Dates Guide)

Last updated: Sun, 21 Jan 2024 0:00
Cast Photo
A young chef from the world of fine dining returns to Chicago to run his family's sandwich shop.
Show Details:
Start date: Jun 2022
End date: ___ ____
Status: on hiatus
Network(s): Hulu (US)
Run time: 30 min
Episodes: 18+ eps
Genre(s): Comedy
Credits:
Episode list & details from:  TVmaze
Episode # Original
Air Date
Titles
 
Season 1
 
1.1-1 23 Jun 22System
2.1-2 23 Jun 22Hands
3.1-3 23 Jun 22Brigade
4.1-4 23 Jun 22Dogs
5.1-5 23 Jun 22Sheridan
6.1-6 23 Jun 22Ceres
7.1-7 23 Jun 22Review
8.1-8 23 Jun 22Braciole
 
Season 2
 
9.2-1 22 Jun 23Beef
10.2-2 22 Jun 23Pasta
11.2-3 22 Jun 23Sundae
12.2-4 22 Jun 23Honeydew
13.2-5 22 Jun 23Pop
14.2-6 22 Jun 23Fishes
15.2-7 22 Jun 23Forks
16.2-8 22 Jun 23Bolognese
17.2-9 22 Jun 23Omelette
18.2-1022 Jun 23The Bear
 
Back to TOP