number,season,episode,airdate,title,tvmaze link
1,1,1,09 Oct 84,"Thomas & Gordon (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379830/thomas-friends-1x01-thomas-gordon"
2,1,2,09 Oct 84,"Edward & Gordon (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379831/thomas-friends-1x02-edward-gordon"
3,1,3,16 Oct 84,"The Sad Story of Henry (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379832/thomas-friends-1x03-the-sad-story-of-henry"
4,1,4,16 Oct 84,"Edward, Gordon & Henry (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379833/thomas-friends-1x04-edward-gordon-henry"
5,1,5,23 Oct 84,"Thomas' Train (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379834/thomas-friends-1x05-thomas-train"
6,1,6,23 Oct 84,"Thomas & the Trucks (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379835/thomas-friends-1x06-thomas-the-trucks"
7,1,7,30 Oct 84,"Thomas & the Breakdown Train (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379836/thomas-friends-1x07-thomas-the-breakdown-train"
8,1,8,30 Oct 84,"James & the Coaches (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379837/thomas-friends-1x08-james-the-coaches"
9,1,9,06 Nov 84,"Troublesome Trucks (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379838/thomas-friends-1x09-troublesome-trucks"
10,1,10,06 Nov 84,"James & the Express (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379839/thomas-friends-1x10-james-the-express"
11,1,11,13 Nov 84,"Thomas & the Guard (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379840/thomas-friends-1x11-thomas-the-guard"
12,1,12,13 Nov 84,"Thomas Goes Fishing (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379841/thomas-friends-1x12-thomas-goes-fishing"
13,1,13,20 Nov 84,"Thomas, Terence and the Snow (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379842/thomas-friends-1x13-thomas-terence-and-the-snow"
14,1,14,20 Nov 84,"Thomas & Bertie (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379843/thomas-friends-1x14-thomas-bertie"
15,1,15,27 Nov 84,"Tenders & Turntables (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379844/thomas-friends-1x15-tenders-turntables"
16,1,16,27 Nov 84,"Trouble in the Shed (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379845/thomas-friends-1x16-trouble-in-the-shed"
17,1,17,04 Dec 84,"Percy Runs Away (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379846/thomas-friends-1x17-percy-runs-away"
18,1,18,04 Dec 84,"Coal (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379847/thomas-friends-1x18-coal"
19,1,19,11 Dec 84,"The Flying Kipper (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379848/thomas-friends-1x19-the-flying-kipper"
20,1,20,11 Dec 84,"Whistles & Sneezes (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379849/thomas-friends-1x20-whistles-sneezes"
21,1,21,18 Dec 84,"Toby & the Stout Gentleman (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379850/thomas-friends-1x21-toby-the-stout-gentleman"
22,1,22,18 Dec 84,"Thomas in Trouble (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379851/thomas-friends-1x22-thomas-in-trouble"
23,1,23,25 Dec 84,"Dirty Objects (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379852/thomas-friends-1x23-dirty-objects"
24,1,24,08 Jan 85,"Off the Rails (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379853/thomas-friends-1x24-off-the-rails"
25,1,25,08 Jan 85,"Down the Mine (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379854/thomas-friends-1x25-down-the-mine"
26,1,26,25 Dec 84,"Thomas' Christmas Party (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379855/thomas-friends-1x26-thomas-christmas-party"
27,2,1,24 Sep 86,"Thomas, Percy & the Coal (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379856/thomas-friends-2x01-thomas-percy-the-coal"
28,2,2,24 Sep 86,"Cows (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379857/thomas-friends-2x02-cows"
29,2,3,01 Oct 86,"Bertie's Chase (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379858/thomas-friends-2x03-berties-chase"
30,2,4,01 Oct 86,"Saved from Scrap (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379859/thomas-friends-2x04-saved-from-scrap"
31,2,5,08 Oct 86,"Old Iron (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379860/thomas-friends-2x05-old-iron"
32,2,6,08 Oct 86,"Thomas & Trevor (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379861/thomas-friends-2x06-thomas-trevor"
33,2,7,15 Oct 86,"Percy & the Signal (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379862/thomas-friends-2x07-percy-the-signal"
34,2,8,15 Oct 86,"Duck Takes Charge (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379863/thomas-friends-2x08-duck-takes-charge"
35,2,9,22 Oct 86,"Percy & Harold (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379864/thomas-friends-2x09-percy-harold"
36,2,10,22 Oct 86,"The Runaway (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379865/thomas-friends-2x10-the-runaway"
37,2,11,29 Oct 86,"Percy Takes a Plunge (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379866/thomas-friends-2x11-percy-takes-a-plunge"
38,2,12,29 Oct 86,"Pop Goes the Diesel (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379867/thomas-friends-2x12-pop-goes-the-diesel"
39,2,13,05 Nov 86,"Dirty Work (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379868/thomas-friends-2x13-dirty-work"
40,2,14,05 Nov 86,"A Close Shave (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379869/thomas-friends-2x14-a-close-shave"
41,2,15,12 Nov 86,"Better Late Than Never (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379870/thomas-friends-2x15-better-late-than-never"
42,2,16,12 Nov 86,"Break Van (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379871/thomas-friends-2x16-break-van"
43,2,17,19 Nov 86,"The Deputation (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379872/thomas-friends-2x17-the-deputation"
44,2,18,19 Nov 86,"Thomas Comes to Breakfast (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379873/thomas-friends-2x18-thomas-comes-to-breakfast"
45,2,19,26 Nov 86,"Daisy (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379874/thomas-friends-2x19-daisy"
46,2,20,26 Nov 86,"Percy's Predicament (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379875/thomas-friends-2x20-percys-predicament"
47,2,21,03 Dec 86,"The Diseasel (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379876/thomas-friends-2x21-the-diseasel"
48,2,22,03 Dec 86,"Wrong Road (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379877/thomas-friends-2x22-wrong-road"
49,2,23,10 Dec 86,"Edward's Exploit (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379878/thomas-friends-2x23-edwards-exploit"
50,2,24,10 Dec 86,"Ghost Train (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379879/thomas-friends-2x24-ghost-train"
51,2,25,17 Dec 86,"Woolly Bear (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379880/thomas-friends-2x25-woolly-bear"
52,2,26,17 Dec 86,"Thomas & The Missing Christmas Tree (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379881/thomas-friends-2x26-thomas-the-missing-christmas-tree"
53,3,1,25 Feb 92,"A Scarf for Percy (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379882/thomas-friends-3x01-a-scarf-for-percy"
54,3,2,03 Mar 92,"Percy's Promise (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379883/thomas-friends-3x02-percys-promise"
55,3,3,17 Mar 92,"Time for Trouble (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379884/thomas-friends-3x03-time-for-trouble"
56,3,4,24 Mar 92,"Gordon & the Famous Visitor (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379885/thomas-friends-3x04-gordon-the-famous-visitor"
57,3,5,31 Mar 92,"Donald's Duck (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379886/thomas-friends-3x05-donalds-duck"
58,3,6,07 Apr 92,"Thomas Gets Bumped (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379887/thomas-friends-3x06-thomas-gets-bumped"
59,3,7,07 Apr 92,"Thomas, Percy, & the Dragon (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379888/thomas-friends-3x07-thomas-percy-the-dragon"
60,3,8,14 Apr 92,"Diesel Does It Again (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379889/thomas-friends-3x08-diesel-does-it-again"
61,3,9,14 Apr 92,"Henry's Forest (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379890/thomas-friends-3x09-henrys-forest"
62,3,10,21 Apr 92,"The Trouble with Mud (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379891/thomas-friends-3x10-the-trouble-with-mud"
63,3,11,21 Apr 92,"No Joke for James (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379892/thomas-friends-3x11-no-joke-for-james"
64,3,12,28 Apr 92,"Thomas, Percy & the Post Train (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379893/thomas-friends-3x12-thomas-percy-the-post-train"
65,3,13,28 Apr 92,"Trust Thomas (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379894/thomas-friends-3x13-trust-thomas"
66,3,14,05 May 92,"Mavis (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379895/thomas-friends-3x14-mavis"
67,3,15,05 May 92,"Toby's Tightrope (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379896/thomas-friends-3x15-tobys-tightrope"
68,3,16,12 May 92,"Edward, Trevor & the Really Useful Party (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379897/thomas-friends-3x16-edward-trevor-the-really-useful-party"
69,3,17,12 May 92,"Buzz, Buzz (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379898/thomas-friends-3x17-buzz-buzz"
70,3,18,19 May 92,"All at Sea (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379899/thomas-friends-3x18-all-at-sea"
71,3,19,26 May 92,"One Good Turn (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379900/thomas-friends-3x19-one-good-turn"
72,3,20,02 Jun 92,"Tender Engines (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379901/thomas-friends-3x20-tender-engines"
73,3,21,09 Jun 92,"Escape! (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379902/thomas-friends-3x21-escape"
74,3,22,16 Jun 92,"Oliver Owns Up (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379903/thomas-friends-3x22-oliver-owns-up"
75,3,23,23 Jun 92,"Bulgy (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379904/thomas-friends-3x23-bulgy"
76,3,24,30 Jun 92,"Heroes (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379905/thomas-friends-3x24-heroes"
77,3,25,07 Jul 92,"Percy, James & the Fruitful Day (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379906/thomas-friends-3x25-percy-james-the-fruitful-day"
78,3,26,14 Jul 92,"Thomas & Percy's Christmas Adventure (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379907/thomas-friends-3x26-thomas-percys-christmas-adventure"
79,4,1,16 Oct 95,"Granpuff (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379908/thomas-friends-4x01-granpuff"
80,4,2,17 Oct 95,"Sleeping Beauty (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379909/thomas-friends-4x02-sleeping-beauty"
81,4,3,18 Oct 95,"Bulldog (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379910/thomas-friends-4x03-bulldog"
82,4,4,19 Oct 95,"You Can't Win (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379911/thomas-friends-4x04-you-cant-win"
83,4,5,20 Oct 95,"Four Little Engines (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379912/thomas-friends-4x05-four-little-engines"
84,4,6,23 Oct 95,"A Bad Day for Sir Handel (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379913/thomas-friends-4x06-a-bad-day-for-sir-handel"
85,4,7,24 Oct 95,"Peter Sam & the Refreshment Lady (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379914/thomas-friends-4x07-peter-sam-the-refreshment-lady"
86,4,8,25 Oct 95,"Trucks (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379915/thomas-friends-4x08-trucks"
87,4,9,26 Oct 95,"Home at Last (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379916/thomas-friends-4x09-home-at-last"
88,4,10,27 Oct 95,"Rock 'n' Roll (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379917/thomas-friends-4x10-rock-n-roll"
89,4,11,30 Oct 95,"Special Funnel (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379918/thomas-friends-4x11-special-funnel"
90,4,12,31 Oct 95,"Steam Roller (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379919/thomas-friends-4x12-steam-roller"
91,4,13,01 Nov 95,"Passengers & Polish (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379920/thomas-friends-4x13-passengers-polish"
92,4,14,02 Nov 95,"Gallant Old Engine (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379921/thomas-friends-4x14-gallant-old-engine"
93,4,15,03 Nov 95,"Rusty to the Rescue (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379922/thomas-friends-4x15-rusty-to-the-rescue"
94,4,16,06 Nov 95,"Thomas & Stepney (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379923/thomas-friends-4x16-thomas-stepney"
95,4,17,08 Nov 95,"Train Stops Play (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379924/thomas-friends-4x17-train-stops-play"
96,4,18,07 Nov 95,"Bowled Out (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379925/thomas-friends-4x18-bowled-out"
97,4,19,09 Nov 95,"Henry & the Elephant (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379926/thomas-friends-4x19-henry-the-elephant"
98,4,20,10 Nov 95,"Toad Stands By (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379927/thomas-friends-4x20-toad-stands-by"
99,4,21,13 Nov 95,"Bulls Eyes (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379928/thomas-friends-4x21-bulls-eyes"
100,4,22,14 Nov 95,"Thomas & the Special Letter (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379929/thomas-friends-4x22-thomas-the-special-letter"
101,4,23,15 Nov 95,"Paint Pots & Queens (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379930/thomas-friends-4x23-paint-pots-queens"
102,4,24,16 Nov 95,"Fish (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379931/thomas-friends-4x24-fish"
103,4,25,17 Nov 95,"Special Attraction (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379932/thomas-friends-4x25-special-attraction"
104,4,26,20 Nov 95,"Mind That Bike (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379933/thomas-friends-4x26-mind-that-bike"
105,5,1,14 Sep 98,"Cranky Bugs (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379934/thomas-friends-5x01-cranky-bugs"
106,5,2,15 Sep 98,"Horrid Lorry (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379935/thomas-friends-5x02-horrid-lorry"
107,5,3,16 Sep 98,"A Better View for Gordon (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379936/thomas-friends-5x03-a-better-view-for-gordon"
108,5,4,17 Sep 98,"Lady Hatt's Birthday Party (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379937/thomas-friends-5x04-lady-hatts-birthday-party"
109,5,5,18 Sep 98,"James & the Trouble with Trees (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379938/thomas-friends-5x05-james-the-trouble-with-trees"
110,5,6,21 Sep 98,"Gordon & the Gremlin (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379939/thomas-friends-5x06-gordon-the-gremlin"
111,5,7,22 Sep 98,"Bye George! (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379940/thomas-friends-5x07-bye-george"
112,5,8,23 Sep 98,"Baa! (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379941/thomas-friends-5x08-baa"
113,5,9,24 Sep 98,"Put Upon Percy (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379942/thomas-friends-5x09-put-upon-percy"
114,5,10,25 Sep 98,"Toby & the Flood (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379943/thomas-friends-5x10-toby-the-flood"
115,5,11,28 Sep 98,"Haunted Henry (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379944/thomas-friends-5x11-haunted-henry"
116,5,12,29 Sep 98,"Double Teething Troubles (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379945/thomas-friends-5x12-double-teething-troubles"
117,5,13,30 Sep 98,"Stepney Gets Lost (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379946/thomas-friends-5x13-stepney-gets-lost"
118,5,14,01 Oct 98,"Toby's Discovery (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379947/thomas-friends-5x14-tobys-discovery"
119,5,15,02 Oct 98,"Something in the Air (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379948/thomas-friends-5x15-something-in-the-air"
120,5,16,05 Oct 98,"Thomas, Percy & Old Slow Coach (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379949/thomas-friends-5x16-thomas-percy-old-slow-coach"
121,5,17,06 Oct 98,"Thomas & the Rumours (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379950/thomas-friends-5x17-thomas-the-rumours"
122,5,18,07 Oct 98,"Oliver's Find (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379951/thomas-friends-5x18-olivers-find"
123,5,19,08 Oct 98,"Happy Ever After (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379952/thomas-friends-5x19-happy-ever-after"
124,5,20,09 Oct 98,"Sir Topham Hatt's Holiday (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379953/thomas-friends-5x20-sir-topham-hatts-holiday"
125,5,21,12 Oct 98,"A Surprise for Percy (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379954/thomas-friends-5x21-a-surprise-for-percy"
126,5,22,13 Oct 98,"Make Someone Happy (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379955/thomas-friends-5x22-make-someone-happy"
127,5,23,14 Oct 98,"Busy Going Backwards (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379956/thomas-friends-5x23-busy-going-backwards"
128,5,24,15 Oct 98,"Duncan Gets Spooked (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379957/thomas-friends-5x24-duncan-gets-spooked"
129,5,25,16 Oct 98,"Rusty & the Boulder (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379959/thomas-friends-5x25-rusty-the-boulder"
130,5,26,19 Oct 98,"Snow (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379958/thomas-friends-5x26-snow"
131,6,1,16 Sep 02,"Salty's Secret (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379961/thomas-friends-6x01-saltys-secret"
132,6,2,17 Sep 02,"Harvey to the Rescue (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379962/thomas-friends-6x02-harvey-to-the-rescue"
133,6,3,18 Sep 02,"No Sleep for Cranky (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379960/thomas-friends-6x03-no-sleep-for-cranky"
134,6,4,19 Sep 02,"A Bad Day for Harold the Helicopter (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379963/thomas-friends-6x04-a-bad-day-for-harold-the-helicopter"
135,6,5,20 Sep 02,"Elizabeth the Vintage Lorry (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379964/thomas-friends-6x05-elizabeth-the-vintage-lorry"
136,6,6,23 Sep 02,"The Fogman (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379965/thomas-friends-6x06-the-fogman"
137,6,7,24 Sep 02,"Jack Jumps In (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379966/thomas-friends-6x07-jack-jumps-in"
138,6,8,25 Sep 02,"A Friend in Need (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379967/thomas-friends-6x08-a-friend-in-need"
139,6,9,26 Sep 02,"It's Only Snow (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379968/thomas-friends-6x09-its-only-snow"
140,6,10,27 Sep 02,"Twin Trouble (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379969/thomas-friends-6x10-twin-trouble"
141,6,11,30 Sep 02,"The World's Strongest Engine (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379970/thomas-friends-6x11-the-worlds-strongest-engine"
142,6,12,01 Oct 02,"Scaredy Engines (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379971/thomas-friends-6x12-scaredy-engines"
143,6,13,02 Oct 02,"Percy & the Haunted Mine (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379972/thomas-friends-6x13-percy-the-haunted-mine"
144,6,14,03 Oct 02,"Middle Engine (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379973/thomas-friends-6x14-middle-engine"
145,6,15,04 Oct 02,"James & the Red Balloon (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379974/thomas-friends-6x15-james-the-red-balloon"
146,6,16,07 Oct 02,"Jack Frost (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379975/thomas-friends-6x16-jack-frost"
147,6,17,08 Oct 02,"Gordon Takes a Tumble (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379976/thomas-friends-6x17-gordon-takes-a-tumble"
148,6,18,09 Oct 02,"Percy's Chocolate Crunch (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379977/thomas-friends-6x18-percys-chocolate-crunch"
149,6,19,10 Oct 02,"Buffer Bother (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379978/thomas-friends-6x19-buffer-bother"
150,6,20,11 Oct 02,"Toby Had a Little Lamb (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379979/thomas-friends-6x20-toby-had-a-little-lamb"
151,6,21,14 Oct 02,"Thomas, Percy & the Squeak (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379980/thomas-friends-6x21-thomas-percy-the-squeak"
152,6,22,15 Oct 02,"Thomas the Jet Engine (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379981/thomas-friends-6x22-thomas-the-jet-engine"
153,6,23,16 Oct 02,"Edward the Very Useful Engine (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379982/thomas-friends-6x23-edward-the-very-useful-engine"
154,6,24,17 Oct 02,"Dunkin' Duncan (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379983/thomas-friends-6x24-dunkin-duncan"
155,6,25,18 Oct 02,"Rusty Saves the Day (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379984/thomas-friends-6x25-rusty-saves-the-day"
156,6,26,21 Oct 02,"Faulty Whistles (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379985/thomas-friends-6x26-faulty-whistles"
157,7,1,06 Oct 03,"Emily's New Coaches (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379986/thomas-friends-7x01-emilys-new-coaches"
158,7,2,07 Oct 03,"Percy Gets It Right (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379987/thomas-friends-7x02-percy-gets-it-right"
159,7,3,08 Oct 03,"Bill, Ben & Fergus (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379988/thomas-friends-7x03-bill-ben-fergus"
160,7,4,09 Oct 03,"The Old Bridge (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379989/thomas-friends-7x04-the-old-bridge"
161,7,5,10 Oct 03,"Edward's Brass Band (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379990/thomas-friends-7x05-edwards-brass-band"
162,7,6,13 Oct 03,"What's the Matter with Henry? (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379991/thomas-friends-7x06-whats-the-matter-with-henry"
163,7,7,14 Oct 03,"James & the Queen of Sodor (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379992/thomas-friends-7x07-james-the-queen-of-sodor"
164,7,8,15 Oct 03,"The Refreshment Lady's Tea Shop (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379993/thomas-friends-7x08-the-refreshment-ladys-tea-shop"
165,7,9,16 Oct 03,"The Spotless Record (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379994/thomas-friends-7x09-the-spotless-record"
166,7,10,17 Oct 03,"Toby's Windmill (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379995/thomas-friends-7x10-tobys-windmill"
167,7,11,20 Oct 03,"Bad Day at Castle Loch (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379996/thomas-friends-7x11-bad-day-at-castle-loch"
168,7,12,21 Oct 03,"Rheneas & the Roller Coaster (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379997/thomas-friends-7x12-rheneas-the-roller-coaster"
169,7,13,22 Oct 03,"Salty's Stormy Tale (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379998/thomas-friends-7x13-saltys-stormy-tale"
170,7,14,23 Oct 03,"Snow Engine (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/379999/thomas-friends-7x14-snow-engine"
171,7,15,24 Oct 03,"Something Fishy (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380000/thomas-friends-7x15-something-fishy"
172,7,16,27 Oct 03,"The Runaway Elephant (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380001/thomas-friends-7x16-the-runaway-elephant"
173,7,17,28 Oct 03,"Peace & Quiet (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380002/thomas-friends-7x17-peace-quiet"
174,7,18,29 Oct 03,"Fergus Breaks the Rules (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380003/thomas-friends-7x18-fergus-breaks-the-rules"
175,7,19,30 Oct 03,"Bulgy Rides Again (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380004/thomas-friends-7x19-bulgy-rides-again"
176,7,20,31 Oct 03,"Harold & the Flying Horse (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380005/thomas-friends-7x20-harold-the-flying-horse"
177,7,21,03 Nov 03,"The Grand Opening (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380006/thomas-friends-7x21-the-grand-opening"
178,7,22,04 Nov 03,"Best Dressed Engine (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380007/thomas-friends-7x22-best-dressed-engine"
179,7,23,05 Nov 03,"Gordon & Spencer (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380008/thomas-friends-7x23-gordon-spencer"
180,7,24,06 Nov 03,"Not So Hasty Puddings (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380009/thomas-friends-7x24-not-so-hasty-puddings"
181,7,25,07 Nov 03,"Trusty Rusty (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380010/thomas-friends-7x25-trusty-rusty"
182,7,26,10 Nov 03,"Three Cheers for Thomas (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380011/thomas-friends-7x26-three-cheers-for-thomas"
183,8,1,01 Aug 04,"Thomas & the Tuba (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380012/thomas-friends-8x01-thomas-the-tuba"
184,8,2,01 Aug 04,"Percy's New Whistle (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380013/thomas-friends-8x02-percys-new-whistle"
185,8,3,08 Aug 04,"Thomas to the Rescue (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380014/thomas-friends-8x03-thomas-to-the-rescue"
186,8,4,08 Aug 04,"Henry & the Wishing Tree (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380015/thomas-friends-8x04-henry-the-wishing-tree"
187,8,5,15 Aug 04,"James Gets a New Coat (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380016/thomas-friends-8x05-james-gets-a-new-coat"
188,8,6,15 Aug 04,"Thomas Saves the Day (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380017/thomas-friends-8x06-thomas-saves-the-day"
189,8,7,22 Aug 04,"Percy's Big Mistake (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380018/thomas-friends-8x07-percys-big-mistake"
190,8,8,22 Aug 04,"Thomas, Emily & the Snowplough (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380019/thomas-friends-8x08-thomas-emily-the-snowplough"
191,8,9,29 Aug 04,"Don't Tell Thomas (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380020/thomas-friends-8x09-dont-tell-thomas"
192,8,10,29 Aug 04,"Emily's New Route (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380021/thomas-friends-8x10-emilys-new-route"
193,8,11,05 Sep 04,"Thomas & the Firework Display (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380022/thomas-friends-8x11-thomas-the-firework-display"
194,8,12,05 Sep 04,"Gordon Takes Charge (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380023/thomas-friends-8x12-gordon-takes-charge"
195,8,13,12 Sep 04,"Spic & Span (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380024/thomas-friends-8x13-spic-span"
196,8,14,12 Sep 04,"Edward the Great (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380025/thomas-friends-8x14-edward-the-great"
197,8,15,19 Sep 04,"Squeak, Rattle & Roll (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380026/thomas-friends-8x15-squeak-rattle-roll"
198,8,16,19 Sep 04,"Thomas & the Circus (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380027/thomas-friends-8x16-thomas-the-circus"
199,8,17,26 Sep 04,"Thomas Gets It Right (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380028/thomas-friends-8x17-thomas-gets-it-right"
200,8,18,26 Sep 04,"As Good As Gordon (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380029/thomas-friends-8x18-as-good-as-gordon"
201,8,19,03 Oct 04,"Fish (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380030/thomas-friends-8x19-fish"
202,8,20,03 Oct 04,"Emily's Adventure (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380031/thomas-friends-8x20-emilys-adventure"
203,8,21,10 Oct 04,"Halloween (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380032/thomas-friends-8x21-halloween"
204,8,22,10 Oct 04,"You Can Do It, Toby! (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380033/thomas-friends-8x22-you-can-do-it-toby"
205,8,23,17 Oct 04,"James Goes Too Far (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380034/thomas-friends-8x23-james-goes-too-far"
206,8,24,17 Oct 04,"Chickens to School (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380035/thomas-friends-8x24-chickens-to-school"
207,8,25,24 Oct 04,"Too Hot for Thomas (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380036/thomas-friends-8x25-too-hot-for-thomas"
208,8,26,24 Oct 04,"Percy & the Magic Carpet (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380037/thomas-friends-8x26-percy-the-magic-carpet"
209,9,1,05 Sep 05,"Percy & the Oil Painting (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380038/thomas-friends-9x01-percy-the-oil-painting"
210,9,2,05 Sep 05,"Thomas & the Rainbow (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380039/thomas-friends-9x02-thomas-the-rainbow"
211,9,3,09 Sep 05,"Molly's Special Special (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380042/thomas-friends-9x03-mollys-special-special"
212,9,4,09 Sep 05,"Respect for Gordon (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380043/thomas-friends-9x04-respect-for-gordon"
213,9,5,16 Sep 05,"Thomas' Milkshake Muddle (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380040/thomas-friends-9x05-thomas-milkshake-muddle"
214,9,6,16 Sep 05,"Mighty Mac (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380041/thomas-friends-9x06-mighty-mac"
215,9,7,23 Sep 05,"Thomas & the Birthday Picnic (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380044/thomas-friends-9x07-thomas-the-birthday-picnic"
216,9,8,23 Sep 05,"Tuneful Toots (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380045/thomas-friends-9x08-tuneful-toots"
217,9,9,30 Sep 05,"Thomas & the Toy Shop (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380046/thomas-friends-9x09-thomas-the-toy-shop"
218,9,10,30 Sep 05,"Rheneas & the Dinosaur (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380047/thomas-friends-9x10-rheneas-the-dinosaur"
219,9,11,07 Oct 05,"Thomas & the New Engine (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380048/thomas-friends-9x11-thomas-the-new-engine"
220,9,12,07 Oct 05,"Toby Feels Left Out (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380049/thomas-friends-9x12-toby-feels-left-out"
221,9,13,14 Oct 05,"Thomas Tries His Best (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380050/thomas-friends-9x13-thomas-tries-his-best"
222,9,14,14 Oct 05,"The Magic Lamp (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380051/thomas-friends-9x14-the-magic-lamp"
223,9,15,21 Oct 05,"Thomas & the Statue (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380052/thomas-friends-9x15-thomas-the-statue"
224,9,16,21 Oct 05,"Henry & the Flagpole (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380053/thomas-friends-9x16-henry-the-flagpole"
225,9,17,28 Oct 05,"Emily Knows Best (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380054/thomas-friends-9x17-emily-knows-best"
226,9,18,28 Oct 05,"Thomas' Day Off (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380055/thomas-friends-9x18-thomas-day-off"
227,9,19,04 Nov 05,"Thomas' New Trucks (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380056/thomas-friends-9x19-thomas-new-trucks"
228,9,20,04 Nov 05,"Duncan & the Old Mine (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380057/thomas-friends-9x20-duncan-the-old-mine"
229,9,21,11 Nov 05,"Bold & Brave (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380058/thomas-friends-9x21-bold-brave"
230,9,22,11 Nov 05,"Skarloey the Brave (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380059/thomas-friends-9x22-skarloey-the-brave"
231,9,23,18 Nov 05,"Saving Edward (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380060/thomas-friends-9x23-saving-edward"
232,9,24,18 Nov 05,"Thomas & the Golden Eagle (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380061/thomas-friends-9x24-thomas-the-golden-eagle"
233,9,25,25 Nov 05,"Keeping Up with James (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380062/thomas-friends-9x25-keeping-up-with-james"
234,9,26,25 Nov 05,"Flour Power (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380063/thomas-friends-9x26-flour-power"
235,10,1,04 Sep 06,"Follow That Flour (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380064/thomas-friends-10x01-follow-that-flour"
236,10,2,04 Sep 06,"A Smooth Ride (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380065/thomas-friends-10x02-a-smooth-ride"
237,10,3,05 Sep 06,"Thomas & the Jet Plane (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380066/thomas-friends-10x03-thomas-the-jet-plane"
238,10,4,05 Sep 06,"Percy & the Funfair (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380067/thomas-friends-10x04-percy-the-funfair"
239,10,5,06 Sep 06,"The Green Controller (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380068/thomas-friends-10x05-the-green-controller"
240,10,6,06 Sep 06,"Duncan Drops a Clanger (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380069/thomas-friends-10x06-duncan-drops-a-clanger"
241,10,7,07 Sep 06,"Thomas' Tricky Tree (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380070/thomas-friends-10x07-thomas-tricky-tree"
242,10,8,07 Sep 06,"Toby's Afternoon Off (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380071/thomas-friends-10x08-tobys-afternoon-off"
243,10,9,08 Sep 06,"It's Good to Be Gordon (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380072/thomas-friends-10x09-its-good-to-be-gordon"
244,10,10,08 Sep 06,"Seeing the Sights (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380073/thomas-friends-10x10-seeing-the-sights"
245,10,11,09 Sep 06,"Fearless Freddie (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380074/thomas-friends-10x11-fearless-freddie"
246,10,12,09 Sep 06,"Toby's New Shed (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380075/thomas-friends-10x12-tobys-new-shed"
247,10,13,10 Sep 06,"Edward Strikes Out (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380080/thomas-friends-10x13-edward-strikes-out"
248,10,14,10 Sep 06,"Topped Off Thomas (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387599/thomas-friends-10x14-topped-off-thomas"
249,10,15,11 Sep 06,"Which Way Now? (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380078/thomas-friends-10x15-which-way-now"
250,10,16,11 Sep 06,"Thomas & the Shooting Star (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380079/thomas-friends-10x16-thomas-the-shooting-star"
251,10,17,12 Sep 06,"Big Strong Henry (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380076/thomas-friends-10x17-big-strong-henry"
252,10,18,12 Sep 06,"Sticky Toffee Thomas (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/380077/thomas-friends-10x18-sticky-toffee-thomas"
253,10,19,13 Sep 06,"Wharf & Peace (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387600/thomas-friends-10x19-wharf-peace"
254,10,20,13 Sep 06,"Thomas' Frosty Friend (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387601/thomas-friends-10x20-thomas-frosty-friend"
255,10,21,14 Sep 06,"Emily & the Special Coaches (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387602/thomas-friends-10x21-emily-the-special-coaches"
256,10,22,14 Sep 06,"Thomas & the Colours (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387603/thomas-friends-10x22-thomas-the-colours"
257,10,23,15 Sep 06,"Thomas & the Birthday Mail (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387604/thomas-friends-10x23-thomas-the-birthday-mail"
258,10,24,15 Sep 06,"Duncan's Bluff (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387605/thomas-friends-10x24-duncans-bluff"
259,10,25,16 Sep 06,"Missing Trucks (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387606/thomas-friends-10x25-missing-trucks"
260,10,26,16 Sep 06,"Thomas & the Treasure (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387607/thomas-friends-10x26-thomas-the-treasure"
261,10,27,17 Sep 06,"James the Second Best (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387608/thomas-friends-10x27-james-the-second-best"
262,10,28,17 Sep 06,"Thomas & Skarloey's Big Day Out (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387609/thomas-friends-10x28-thomas-skarloeys-big-day-out"
263,11,1,03 Sep 07,"Thomas & the Storyteller (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387610/thomas-friends-11x01-thomas-the-storyteller"
264,11,2,03 Sep 07,"Emily's Rubbish (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387611/thomas-friends-11x02-emilys-rubbish"
265,11,3,04 Sep 07,"Dream On (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387612/thomas-friends-11x03-dream-on"
266,11,4,04 Sep 07,"Dirty Work (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387613/thomas-friends-11x04-dirty-work"
267,11,5,05 Sep 07,"Hector the Horrid! (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387614/thomas-friends-11x05-hector-the-horrid"
268,11,6,05 Sep 07,"Gordon & the Engineer (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387615/thomas-friends-11x06-gordon-the-engineer"
269,11,7,06 Sep 07,"Thomas & the Spaceship (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387616/thomas-friends-11x07-thomas-the-spaceship"
270,11,8,06 Sep 07,"Henry's Lucky Day (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387617/thomas-friends-11x08-henrys-lucky-day"
271,11,9,07 Sep 07,"Thomas & the Lighthouse (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387618/thomas-friends-11x09-thomas-the-lighthouse"
272,11,10,07 Sep 07,"Thomas & the Big Bang (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387619/thomas-friends-11x10-thomas-the-big-bang"
273,11,11,08 Sep 07,"Smoke & Mirrors (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387620/thomas-friends-11x11-smoke-mirrors"
274,11,12,08 Sep 07,"Thomas Sets Sail (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387621/thomas-friends-11x12-thomas-sets-sail"
275,11,13,09 Sep 07,"Don't Be Silly, Billy (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387622/thomas-friends-11x13-dont-be-silly-billy"
276,11,14,09 Sep 07,"Edward & the Mail (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387623/thomas-friends-11x14-edward-the-mail"
277,11,15,10 Sep 07,"Hide & Peep (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387624/thomas-friends-11x15-hide-peep"
278,11,16,10 Sep 07,"Toby's Triumph (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387625/thomas-friends-11x16-tobys-triumph"
279,11,17,11 Sep 07,"Thomas & the Runaway Car (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387626/thomas-friends-11x17-thomas-the-runaway-car"
280,11,18,11 Sep 07,"Thomas in Trouble (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387627/thomas-friends-11x18-thomas-in-trouble"
281,11,19,12 Sep 07,"Thomas & the Stinky Cheese (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387628/thomas-friends-11x19-thomas-the-stinky-cheese"
282,11,20,12 Sep 07,"Percy & the Left Luggage (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387629/thomas-friends-11x20-percy-the-left-luggage"
283,11,21,09 Jan 08,"Skarloey Storms Through (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387634/thomas-friends-11x21-skarloey-storms-through"
284,11,22,10 Jan 08,"Cool Truckings (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387632/thomas-friends-11x22-cool-truckings"
285,11,23,11 Jan 08,"Wash Behind Your Buffers (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387635/thomas-friends-11x23-wash-behind-your-buffers"
286,11,24,13 Jan 08,"Duncan Does It All (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387630/thomas-friends-11x24-duncan-does-it-all"
287,11,25,14 Jan 08,"Sir Handel in Charge (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387631/thomas-friends-11x25-sir-handel-in-charge"
288,11,26,15 Jan 08,"Ding-a-Ling (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387633/thomas-friends-11x26-ding-a-ling"
289,12,1,01 Sep 08,"Thomas and the Billboard (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387636/thomas-friends-12x01-thomas-and-the-billboard"
290,12,2,02 Sep 08,"Steady Eddie (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387637/thomas-friends-12x02-steady-eddie"
291,12,3,03 Sep 08,"Rosie's Funfair Special (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387638/thomas-friends-12x03-rosies-funfair-special"
292,12,4,04 Sep 08,"Mountain Marvel (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387639/thomas-friends-12x04-mountain-marvel"
293,12,5,05 Sep 08,"Henry Gets It Wrong (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387640/thomas-friends-12x05-henry-gets-it-wrong"
294,12,6,08 Sep 08,"Heave Ho, Thomas (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387641/thomas-friends-12x06-heave-ho-thomas"
295,12,7,09 Sep 08,"Toby's Special Surprise (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387642/thomas-friends-12x07-tobys-special-surprise"
296,12,8,10 Sep 08,"Excellent Emily (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387643/thomas-friends-12x08-excellent-emily"
297,12,9,11 Sep 08,"The Party Surprise (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387644/thomas-friends-12x09-the-party-surprise"
298,12,10,12 Sep 08,"Saved You! (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387645/thomas-friends-12x10-saved-you"
299,12,11,15 Sep 08,"Duncan & the Hot Air Balloon (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387646/thomas-friends-12x11-duncan-the-hot-air-balloon"
300,12,12,16 Sep 08,"James Works It Out (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387647/thomas-friends-12x12-james-works-it-out"
301,12,13,17 Sep 08,"Tram Trouble (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387648/thomas-friends-12x13-tram-trouble"
302,12,14,18 Sep 08,"Don't Go Back (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387649/thomas-friends-12x14-dont-go-back"
303,12,15,19 Sep 08,"Gordon Takes a Shortcut (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387650/thomas-friends-12x15-gordon-takes-a-shortcut"
304,12,16,22 Sep 08,"The Man in the Hills (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387651/thomas-friends-12x16-the-man-in-the-hills"
305,12,17,23 Sep 08,"Thomas Puts the Brakes On (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387652/thomas-friends-12x17-thomas-puts-the-brakes-on"
306,12,18,24 Sep 08,"Percy and the Bandstand (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387653/thomas-friends-12x18-percy-and-the-bandstand"
307,12,19,25 Sep 08,"Push Me, Pull You (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387654/thomas-friends-12x19-push-me-pull-you"
308,12,20,26 Sep 08,"Best Friends (7 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387655/thomas-friends-12x20-best-friends"
309,13,1,25 Jan 10,"Creaky Cranky","https://www.tvmaze.com/episodes/387656/thomas-friends-13x01-creaky-cranky"
310,13,2,26 Jan 10,"The Lion of Sodor","https://www.tvmaze.com/episodes/387657/thomas-friends-13x02-the-lion-of-sodor"
311,13,3,27 Jan 10,"Tickled Pink","https://www.tvmaze.com/episodes/387658/thomas-friends-13x03-tickled-pink"
312,13,4,28 Jan 10,"Double Trouble","https://www.tvmaze.com/episodes/387659/thomas-friends-13x04-double-trouble"
313,13,5,29 Jan 10,"Slippy Sodor","https://www.tvmaze.com/episodes/387660/thomas-friends-13x05-slippy-sodor"
314,13,6,01 Feb 10,"The Early Bird","https://www.tvmaze.com/episodes/387661/thomas-friends-13x06-the-early-bird"
315,13,7,02 Feb 10,"Play Time","https://www.tvmaze.com/episodes/387662/thomas-friends-13x07-play-time"
316,13,8,03 Feb 10,"Thomas and the Pigs","https://www.tvmaze.com/episodes/387663/thomas-friends-13x08-thomas-and-the-pigs"
317,13,9,04 Feb 10,"Time for a Story","https://www.tvmaze.com/episodes/387664/thomas-friends-13x09-time-for-a-story"
318,13,10,05 Feb 10,"Percy's Parcel","https://www.tvmaze.com/episodes/387665/thomas-friends-13x10-percys-parcel"
319,13,11,08 Feb 10,"Toby's New Whistle","https://www.tvmaze.com/episodes/387666/thomas-friends-13x11-tobys-new-whistle"
320,13,12,09 Feb 10,"A Blooming Mess","https://www.tvmaze.com/episodes/387667/thomas-friends-13x12-a-blooming-mess"
321,13,13,10 Feb 10,"Thomas and the Runaway Kite","https://www.tvmaze.com/episodes/387668/thomas-friends-13x13-thomas-and-the-runaway-kite"
322,13,14,11 Feb 10,"Steamy Sodor","https://www.tvmaze.com/episodes/387669/thomas-friends-13x14-steamy-sodor"
323,13,15,12 Feb 10,"Splish, Splash, Splosh!","https://www.tvmaze.com/episodes/387670/thomas-friends-13x15-splish-splash-splosh"
324,13,16,15 Feb 10,"The Biggest Present of All","https://www.tvmaze.com/episodes/387671/thomas-friends-13x16-the-biggest-present-of-all"
325,13,17,16 Feb 10,"Snow Tracks","https://www.tvmaze.com/episodes/387672/thomas-friends-13x17-snow-tracks"
326,13,18,17 Feb 10,"Henry's Good Deeds","https://www.tvmaze.com/episodes/387673/thomas-friends-13x18-henrys-good-deeds"
327,13,19,18 Feb 10,"Buzzy Bees","https://www.tvmaze.com/episodes/387674/thomas-friends-13x19-buzzy-bees"
328,13,20,19 Feb 10,"Hiro Helps Out","https://www.tvmaze.com/episodes/387675/thomas-friends-13x20-hiro-helps-out"
329,14,1,11 Oct 10,"Thomas' Tall Friend","https://www.tvmaze.com/episodes/387676/thomas-friends-14x01-thomas-tall-friend"
330,14,2,12 Oct 10,"James in the Dark","https://www.tvmaze.com/episodes/387677/thomas-friends-14x02-james-in-the-dark"
331,14,3,13 Oct 10,"Pingy Pongy Pick Up","https://www.tvmaze.com/episodes/387678/thomas-friends-14x03-pingy-pongy-pick-up"
332,14,4,14 Oct 10,"Charlie and Eddie","https://www.tvmaze.com/episodes/387679/thomas-friends-14x04-charlie-and-eddie"
333,14,5,15 Oct 10,"Toby and the Whistling Woods","https://www.tvmaze.com/episodes/387680/thomas-friends-14x05-toby-and-the-whistling-woods"
334,14,6,18 Oct 10,"Henry's Health and Safety","https://www.tvmaze.com/episodes/387681/thomas-friends-14x06-henrys-health-and-safety"
335,14,7,19 Oct 10,"Diesel's Special Delivery","https://www.tvmaze.com/episodes/387682/thomas-friends-14x07-diesels-special-delivery"
336,14,8,20 Oct 10,"Pop Goes Thomas","https://www.tvmaze.com/episodes/387683/thomas-friends-14x08-pop-goes-thomas"
337,14,9,21 Oct 10,"Victor Says Yes","https://www.tvmaze.com/episodes/387684/thomas-friends-14x09-victor-says-yes"
338,14,10,22 Oct 10,"Thomas in Charge","https://www.tvmaze.com/episodes/387685/thomas-friends-14x10-thomas-in-charge"
339,14,11,25 Oct 10,"Being Percy","https://www.tvmaze.com/episodes/387686/thomas-friends-14x11-being-percy"
340,14,12,26 Oct 10,"Merry Winter Wish","https://www.tvmaze.com/episodes/387687/thomas-friends-14x12-merry-winter-wish"
341,14,13,27 Oct 10,"Thomas and the Snowman Party","https://www.tvmaze.com/episodes/387688/thomas-friends-14x13-thomas-and-the-snowman-party"
342,14,14,28 Oct 10,"Thomas' Crazy Day","https://www.tvmaze.com/episodes/387689/thomas-friends-14x14-thomas-crazy-day"
343,14,15,29 Oct 10,"Jumping Jobi Wood","https://www.tvmaze.com/episodes/387690/thomas-friends-14x15-jumping-jobi-wood"
344,14,16,01 Nov 10,"Thomas and Scruff","https://www.tvmaze.com/episodes/387691/thomas-friends-14x16-thomas-and-scruff"
345,14,17,02 Nov 10,"O the Indignity","https://www.tvmaze.com/episodes/387692/thomas-friends-14x17-o-the-indignity"
346,14,18,03 Nov 10,"Jitters and Japes","https://www.tvmaze.com/episodes/387693/thomas-friends-14x18-jitters-and-japes"
347,14,19,04 Nov 10,"Merry Misty Island","https://www.tvmaze.com/episodes/387694/thomas-friends-14x19-merry-misty-island"
348,14,20,08 Nov 10,"Henry's Magic Box","https://www.tvmaze.com/episodes/387695/thomas-friends-14x20-henrys-magic-box"
349,15,1,01 Mar 11,"Gordon and Ferdinand","https://www.tvmaze.com/episodes/387707/thomas-friends-15x01-gordon-and-ferdinand"
350,15,2,02 Mar 11,"Toby and Bash","https://www.tvmaze.com/episodes/387708/thomas-friends-15x02-toby-and-bash"
351,15,3,03 Mar 11,"Emily and Dash","https://www.tvmaze.com/episodes/387709/thomas-friends-15x03-emily-and-dash"
352,15,4,04 Mar 11,"Percy's New Friends","https://www.tvmaze.com/episodes/387710/thomas-friends-15x04-percys-new-friends"
353,15,5,07 Mar 11,"Edward the Hero","https://www.tvmaze.com/episodes/387711/thomas-friends-15x05-edward-the-hero"
354,15,6,08 Mar 11,"James to the Rescue","https://www.tvmaze.com/episodes/387712/thomas-friends-15x06-james-to-the-rescue"
355,15,7,09 Mar 11,"Happy Hiro","https://www.tvmaze.com/episodes/387713/thomas-friends-15x07-happy-hiro"
356,15,8,10 Mar 11,"Up, Up and Away","https://www.tvmaze.com/episodes/387714/thomas-friends-15x08-up-up-and-away"
357,15,9,11 Mar 11,"Henry's Happy Coal","https://www.tvmaze.com/episodes/387715/thomas-friends-15x09-henrys-happy-coal"
358,15,10,14 Mar 11,"Let It Snow","https://www.tvmaze.com/episodes/387716/thomas-friends-15x10-let-it-snow"
359,15,11,15 Mar 11,"Surprise, Surprise","https://www.tvmaze.com/episodes/387717/thomas-friends-15x11-surprise-surprise"
360,15,12,16 Mar 11,"Spencer the Grand","https://www.tvmaze.com/episodes/387718/thomas-friends-15x12-spencer-the-grand"
361,15,13,17 Mar 11,"Stop That Bus!","https://www.tvmaze.com/episodes/387719/thomas-friends-15x13-stop-that-bus"
362,15,14,18 Mar 11,"Stuck on You","https://www.tvmaze.com/episodes/387720/thomas-friends-15x14-stuck-on-you"
363,15,15,21 Mar 11,"Big Belle","https://www.tvmaze.com/episodes/387721/thomas-friends-15x15-big-belle"
364,15,16,22 Mar 11,"Kevin the Steamie","https://www.tvmaze.com/episodes/387722/thomas-friends-15x16-kevin-the-steamie"
365,15,17,23 Mar 11,"Wonky Whistle","https://www.tvmaze.com/episodes/387723/thomas-friends-15x17-wonky-whistle"
366,15,18,24 Mar 11,"Percy the Snowman","https://www.tvmaze.com/episodes/387724/thomas-friends-15x18-percy-the-snowman"
367,15,19,25 Mar 11,"Tree Trouble","https://www.tvmaze.com/episodes/387725/thomas-friends-15x19-tree-trouble"
368,15,20,28 Mar 11,"Fiery Flynn","https://www.tvmaze.com/episodes/387726/thomas-friends-15x20-fiery-flynn"
369,16,1,20 Feb 12,"Race to the Rescue","https://www.tvmaze.com/episodes/387736/thomas-friends-16x01-race-to-the-rescue"
370,16,2,21 Feb 12,"Ol' Wheezy Wobbles","https://www.tvmaze.com/episodes/498094/thomas-friends-16x02-ol-wheezy-wobbles"
371,16,3,22 Feb 12,"Express Coming Through","https://www.tvmaze.com/episodes/498095/thomas-friends-16x03-express-coming-through"
372,16,4,23 Feb 12,"Percy and the Monster of Brendam","https://www.tvmaze.com/episodes/498096/thomas-friends-16x04-percy-and-the-monster-of-brendam"
373,16,5,24 Feb 12,"Ho Ho Ho Snowman","https://www.tvmaze.com/episodes/498097/thomas-friends-16x05-ho-ho-ho-snowman"
374,16,6,27 Feb 12,"Flash Bang Wallop!","https://www.tvmaze.com/episodes/498098/thomas-friends-16x06-flash-bang-wallop"
375,16,7,28 Feb 12,"Thomas and the Rubbish Train","https://www.tvmaze.com/episodes/1219094/thomas-friends-16x07-thomas-and-the-rubbish-train"
376,16,8,29 Feb 12,"Thomas Toots the Crows","https://www.tvmaze.com/episodes/1219095/thomas-friends-16x08-thomas-toots-the-crows"
377,16,9,01 Mar 12,"Bust My Buffers!","https://www.tvmaze.com/episodes/1219096/thomas-friends-16x09-bust-my-buffers"
378,16,10,02 Mar 12,"Percy and the Calliope","https://www.tvmaze.com/episodes/1219097/thomas-friends-16x10-percy-and-the-calliope"
379,16,11,05 Mar 12,"Thomas and the Sounds of Sodor","https://www.tvmaze.com/episodes/1219098/thomas-friends-16x11-thomas-and-the-sounds-of-sodor"
380,16,12,06 Mar 12,"Salty's Surprise","https://www.tvmaze.com/episodes/552801/thomas-friends-16x12-saltys-surprise"
381,16,13,07 Mar 12,"Sodor Surprise Day","https://www.tvmaze.com/episodes/1219099/thomas-friends-16x13-sodor-surprise-day"
382,16,14,08 Mar 12,"Emily's Winter Party Special","https://www.tvmaze.com/episodes/552802/thomas-friends-16x14-emilys-winter-party-special"
383,16,15,09 Mar 12,"Muddy Matters","https://www.tvmaze.com/episodes/1219100/thomas-friends-16x15-muddy-matters"
384,16,16,12 Mar 12,"Whiff's Wish","https://www.tvmaze.com/episodes/1219101/thomas-friends-16x16-whiffs-wish"
385,16,17,13 Mar 12,"Welcome Stafford","https://www.tvmaze.com/episodes/1219102/thomas-friends-16x17-welcome-stafford"
386,16,18,14 Mar 12,"Don't Bother Victor!","https://www.tvmaze.com/episodes/1219103/thomas-friends-16x18-dont-bother-victor"
387,16,19,15 Mar 12,"Happy Birthday Sir!","https://www.tvmaze.com/episodes/498099/thomas-friends-16x19-happy-birthday-sir"
388,16,20,25 Dec 12,"The Christmas Tree Express","https://www.tvmaze.com/episodes/498100/thomas-friends-16x20-the-christmas-tree-express"
389,17,1,03 Jun 13,"Kevin's Cranky Friend","https://www.tvmaze.com/episodes/387745/thomas-friends-17x01-kevins-cranky-friend"
390,17,2,04 Jun 13,"Scruff's Makeover","https://www.tvmaze.com/episodes/387746/thomas-friends-17x02-scruffs-makeover"
391,17,3,05 Jun 13,"Wayward Winston","https://www.tvmaze.com/episodes/387747/thomas-friends-17x03-wayward-winston"
392,17,4,06 Jun 13,"Gordon Runs Dry","https://www.tvmaze.com/episodes/387748/thomas-friends-17x04-gordon-runs-dry"
393,17,5,07 Jun 13,"Calm Down Caitlin","https://www.tvmaze.com/episodes/387749/thomas-friends-17x05-calm-down-caitlin"
394,17,6,10 Jun 13,"Steamie Stafford","https://www.tvmaze.com/episodes/387750/thomas-friends-17x06-steamie-stafford"
395,17,7,11 Jun 13,"Henry's Hero","https://www.tvmaze.com/episodes/387751/thomas-friends-17x07-henrys-hero"
396,17,8,12 Jun 13,"Luke's New Friend","https://www.tvmaze.com/episodes/387752/thomas-friends-17x08-lukes-new-friend"
397,17,9,13 Jun 13,"The Switch","https://www.tvmaze.com/episodes/387753/thomas-friends-17x09-the-switch"
398,17,10,14 Jun 13,"Not Now, Charlie!","https://www.tvmaze.com/episodes/387754/thomas-friends-17x10-not-now-charlie"
399,17,11,30 Sep 13,"The Lost Puff","https://www.tvmaze.com/episodes/387755/thomas-friends-17x11-the-lost-puff"
400,17,12,01 Oct 13,"The Thomas Way","https://www.tvmaze.com/episodes/387756/thomas-friends-17x12-the-thomas-way"
401,17,13,02 Oct 13,"The Phantom Express","https://www.tvmaze.com/episodes/387757/thomas-friends-17x13-the-phantom-express"
402,17,14,03 Oct 13,"Percy's Lucky Day","https://www.tvmaze.com/episodes/387758/thomas-friends-17x14-percys-lucky-day"
403,17,15,04 Oct 13,"Bill or Ben?","https://www.tvmaze.com/episodes/387759/thomas-friends-17x15-bill-or-ben"
404,17,16,05 Nov 13,"Too Many Fire Engines","https://www.tvmaze.com/episodes/387760/thomas-friends-17x16-too-many-fire-engines"
405,17,17,23 Dec 13,"No Snow for Thomas","https://www.tvmaze.com/episodes/387767/thomas-friends-17x17-no-snow-for-thomas"
406,17,18,24 Dec 13,"Santa's Little Engine","https://www.tvmaze.com/episodes/387770/thomas-friends-17x18-santas-little-engine"
407,17,19,25 Dec 13,"The Missing Christmas Decorations","https://www.tvmaze.com/episodes/387769/thomas-friends-17x19-the-missing-christmas-decorations"
408,17,20,26 Dec 13,"The Frozen Turntable","https://www.tvmaze.com/episodes/387768/thomas-friends-17x20-the-frozen-turntable"
409,17,21,05 Jul 14,"Away from the Sea (10 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387764/thomas-friends-17x21-away-from-the-sea"
410,17,22,05 Jul 14,"Gone Fishing (10 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387766/thomas-friends-17x22-gone-fishing"
411,17,24,06 Jul 14,"The Afternoon Tea Express (10 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387765/thomas-friends-17x24-the-afternoon-tea-express"
412,17,27,06 Jul 14,"The Smelly Kipper (10 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387763/thomas-friends-17x27-the-smelly-kipper"
413,17,28,21 Nov 14,"No More Mr. Nice Engine (10 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387761/thomas-friends-17x28-no-more-mr-nice-engine"
414,17,29,21 Nov 14,"Thomas' Shortcut (10 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387762/thomas-friends-17x29-thomas-shortcut"
415,18,1,25 Aug 14,"Old Reliable Edward","https://www.tvmaze.com/episodes/387777/thomas-friends-18x01-old-reliable-edward"
416,18,2,26 Aug 14,"Not So Slow Coaches","https://www.tvmaze.com/episodes/387778/thomas-friends-18x02-not-so-slow-coaches"
417,18,3,27 Aug 14,"Flatbeds of Fear","https://www.tvmaze.com/episodes/387779/thomas-friends-18x03-flatbeds-of-fear"
418,18,4,28 Aug 14,"Disappearing Diesels","https://www.tvmaze.com/episodes/387780/thomas-friends-18x04-disappearing-diesels"
419,18,5,29 Aug 14,"Signals Crossed","https://www.tvmaze.com/episodes/387781/thomas-friends-18x05-signals-crossed"
420,18,6,01 Sep 14,"Toad's Adventure","https://www.tvmaze.com/episodes/387782/thomas-friends-18x06-toads-adventure"
421,18,7,02 Sep 14,"Duck in the Water","https://www.tvmaze.com/episodes/387783/thomas-friends-18x07-duck-in-the-water"
422,18,8,03 Sep 14,"Duck and the Slip Coaches","https://www.tvmaze.com/episodes/387784/thomas-friends-18x08-duck-and-the-slip-coaches"
423,18,9,04 Sep 14,"Thomas the Quarry Engine","https://www.tvmaze.com/episodes/387785/thomas-friends-18x09-thomas-the-quarry-engine"
424,18,10,05 Sep 14,"Thomas and the Emergency Cable","https://www.tvmaze.com/episodes/387786/thomas-friends-18x10-thomas-and-the-emergency-cable"
425,18,11,08 Sep 14,"Duncan and the Grumpy Passenger","https://www.tvmaze.com/episodes/387787/thomas-friends-18x11-duncan-and-the-grumpy-passenger"
426,18,12,09 Sep 14,"Marion and the Pipe","https://www.tvmaze.com/episodes/387788/thomas-friends-18x12-marion-and-the-pipe"
427,18,13,10 Sep 14,"Missing Gator","https://www.tvmaze.com/episodes/387789/thomas-friends-18x13-missing-gator"
428,18,14,11 Sep 14,"No Steam Without Coal","https://www.tvmaze.com/episodes/387790/thomas-friends-18x14-no-steam-without-coal"
429,18,15,12 Sep 14,"Spencer's VIP","https://www.tvmaze.com/episodes/387791/thomas-friends-18x15-spencers-vip"
430,18,16,15 Sep 14,"Toad's Bright Idea","https://www.tvmaze.com/episodes/387792/thomas-friends-18x16-toads-bright-idea"
431,18,17,23 Dec 14,"Long Lost Friend","https://www.tvmaze.com/episodes/387793/thomas-friends-18x17-long-lost-friend"
432,18,18,24 Dec 14,"Last Train for Christmas","https://www.tvmaze.com/episodes/387794/thomas-friends-18x18-last-train-for-christmas"
433,18,19,25 Dec 14,"Duncan the Humbug","https://www.tvmaze.com/episodes/387795/thomas-friends-18x19-duncan-the-humbug"
434,18,20,26 Dec 14,"The Perfect Gift","https://www.tvmaze.com/episodes/387796/thomas-friends-18x20-the-perfect-gift"
435,18,21,27 Jul 15,"Emily Saves the World","https://www.tvmaze.com/episodes/498101/thomas-friends-18x21-emily-saves-the-world"
436,18,22,28 Jul 15,"Timothy & the Rainbow Truck","https://www.tvmaze.com/episodes/498102/thomas-friends-18x22-timothy-the-rainbow-truck"
437,18,23,29 Jul 15,"Marion and the Dinosaurs","https://www.tvmaze.com/episodes/498103/thomas-friends-18x23-marion-and-the-dinosaurs"
438,18,24,30 Jul 15,"Samson at Your Service","https://www.tvmaze.com/episodes/498104/thomas-friends-18x24-samson-at-your-service"
439,18,25,31 Jul 15,"Samson Sent for Scrap","https://www.tvmaze.com/episodes/498105/thomas-friends-18x25-samson-sent-for-scrap"
440,18,26,31 Jul 15,"Millie & the Volcano","https://www.tvmaze.com/episodes/498106/thomas-friends-18x26-millie-the-volcano"
441,19,1,21 Sep 15,"Who's Geoffrey?","https://www.tvmaze.com/episodes/1174616/thomas-friends-19x01-whos-geoffrey"
442,19,2,22 Sep 15,"The Truth About Toby","https://www.tvmaze.com/episodes/1219104/thomas-friends-19x02-the-truth-about-toby"
443,19,3,23 Sep 15,"Lost Property","https://www.tvmaze.com/episodes/1219105/thomas-friends-19x03-lost-property"
444,19,4,24 Sep 15,"Henry Spots Trouble","https://www.tvmaze.com/episodes/1219106/thomas-friends-19x04-henry-spots-trouble"
445,19,5,14 Mar 16,"Toad and the Whale","https://www.tvmaze.com/episodes/659768/thomas-friends-19x05-toad-and-the-whale"
446,19,6,15 Mar 16,"Very Important Sheep","https://www.tvmaze.com/episodes/659771/thomas-friends-19x06-very-important-sheep"
447,19,7,16 Mar 16,"Salty All at Sea","https://www.tvmaze.com/episodes/659772/thomas-friends-19x07-salty-all-at-sea"
448,19,8,17 Mar 16,"Den and Dart","https://www.tvmaze.com/episodes/659773/thomas-friends-19x08-den-and-dart"
449,19,9,18 Mar 16,"Helping Hiro","https://www.tvmaze.com/episodes/659774/thomas-friends-19x09-helping-hiro"
450,19,10,05 Jan 16,"Snow Place Like Home","https://www.tvmaze.com/episodes/536134/thomas-friends-19x10-snow-place-like-home"
451,19,11,06 Jan 16,"The Beast of Sodor","https://www.tvmaze.com/episodes/536141/thomas-friends-19x11-the-beast-of-sodor"
452,19,12,04 Jan 16,"A Cranky Christmas","https://www.tvmaze.com/episodes/552803/thomas-friends-19x12-a-cranky-christmas"
453,19,13,26 Dec 16,"Diesel's Ghostly Christmas Part 1","https://www.tvmaze.com/episodes/1219107/thomas-friends-19x13-diesels-ghostly-christmas-part-1"
454,19,14,26 Dec 16,"Diesel's Ghostly Christmas Part 2","https://www.tvmaze.com/episodes/1219108/thomas-friends-19x14-diesels-ghostly-christmas-part-2"
455,19,15,11 Jul 16,"Slow Stephen","https://www.tvmaze.com/episodes/387800/thomas-friends-19x15-slow-stephen"
456,19,16,12 Jul 16,"Two Wheels Good","https://www.tvmaze.com/episodes/387801/thomas-friends-19x16-two-wheels-good"
457,19,17,13 Jul 16,"Reds vs. Blues","https://www.tvmaze.com/episodes/387802/thomas-friends-19x17-reds-vs-blues"
458,19,18,14 Jul 16,"Best Engine Ever","https://www.tvmaze.com/episodes/387803/thomas-friends-19x18-best-engine-ever"
459,19,19,15 Jul 16,"The Little Engine Who Raced Ahead","https://www.tvmaze.com/episodes/387804/thomas-friends-19x19-the-little-engine-who-raced-ahead"
460,19,20,18 Jul 16,"Philip to the Rescue","https://www.tvmaze.com/episodes/387805/thomas-friends-19x20-philip-to-the-rescue"
461,19,21,06 Mar 17,"Thomas the Babysitter (10 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/387806/thomas-friends-19x21-thomas-the-babysitter"
462,19,22,06 Mar 17,"Rocky Rescue (10 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/395230/thomas-friends-19x22-rocky-rescue"
463,19,23,07 Mar 17,"The Other Side of the Mountain (10 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/395229/thomas-friends-19x23-the-other-side-of-the-mountain"
464,19,24,08 Mar 17,"No Help at All (10 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/659775/thomas-friends-19x24-no-help-at-all"
465,19,25,09 Mar 17,"Goodbye Fat Controller (10 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1219109/thomas-friends-19x25-goodbye-fat-controller"
466,19,26,10 Mar 17,"Wild Water Rescue (10 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1219110/thomas-friends-19x26-wild-water-rescue"
467,20,1,05 Sep 16,"Sidney Sings","https://www.tvmaze.com/episodes/864335/thomas-friends-20x01-sidney-sings"
468,20,2,06 Sep 16,"Toby's New Friend","https://www.tvmaze.com/episodes/864346/thomas-friends-20x02-tobys-new-friend"
469,20,3,07 Sep 16,"Henry Gets the Express","https://www.tvmaze.com/episodes/864353/thomas-friends-20x03-henry-gets-the-express"
470,20,4,08 Sep 16,"Diesel and the Ducklings","https://www.tvmaze.com/episodes/864360/thomas-friends-20x04-diesel-and-the-ducklings"
471,20,5,09 Sep 16,"Bradford the Brake Van","https://www.tvmaze.com/episodes/864516/thomas-friends-20x05-bradford-the-brake-van"
472,20,6,21 Nov 16,"Saving Time","https://www.tvmaze.com/episodes/864591/thomas-friends-20x06-saving-time"
473,20,7,22 Nov 16,"Ryan and Daisy","https://www.tvmaze.com/episodes/1219111/thomas-friends-20x07-ryan-and-daisy"
474,20,8,23 Nov 16,"Pouty James","https://www.tvmaze.com/episodes/1219112/thomas-friends-20x08-pouty-james"
475,20,9,24 Nov 16,"Blown Away","https://www.tvmaze.com/episodes/1219113/thomas-friends-20x09-blown-away"
476,20,10,25 Nov 16,"The Way She Does it","https://www.tvmaze.com/episodes/988892/thomas-friends-20x10-the-way-she-does-it"
477,20,11,05 Jun 17,"Mucking About","https://www.tvmaze.com/episodes/1219114/thomas-friends-20x11-mucking-about"
478,20,12,06 Jun 17,"Cautious Connor","https://www.tvmaze.com/episodes/1219115/thomas-friends-20x12-cautious-connor"
479,20,13,07 Jun 17,"All in Vain","https://www.tvmaze.com/episodes/1219116/thomas-friends-20x13-all-in-vain"
480,20,14,08 Jun 17,"Buckled Tracks and Bumpy Trucks","https://www.tvmaze.com/episodes/1219117/thomas-friends-20x14-buckled-tracks-and-bumpy-trucks"
481,20,15,13 Jun 17,"Useful Railway","https://www.tvmaze.com/episodes/1219120/thomas-friends-20x15-useful-railway"
482,20,16,12 Jun 17,"Mike's Whistle","https://www.tvmaze.com/episodes/1219119/thomas-friends-20x16-mikes-whistle"
483,20,17,09 Jun 17,"Tit for Tat","https://www.tvmaze.com/episodes/1219118/thomas-friends-20x17-tit-for-tat"
484,20,18,29 Dec 16,"The Railcar and the Coaches","https://www.tvmaze.com/episodes/1001992/thomas-friends-20x18-the-railcar-and-the-coaches"
485,20,19,28 Dec 16,"Love Me Tender","https://www.tvmaze.com/episodes/1001986/thomas-friends-20x19-love-me-tender"
486,20,20,27 Dec 16,"Letters to Santa","https://www.tvmaze.com/episodes/1001979/thomas-friends-20x20-letters-to-santa"
487,20,21,24 Jul 17,"Henry in the Dark","https://www.tvmaze.com/episodes/1252251/thomas-friends-20x21-henry-in-the-dark"
488,20,22,25 Jul 17,"Three Steam Engines Gruff","https://www.tvmaze.com/episodes/1252252/thomas-friends-20x22-three-steam-engines-gruff"
489,20,23,26 Jul 17,"Engine of the Future","https://www.tvmaze.com/episodes/1252255/thomas-friends-20x23-engine-of-the-future"
490,20,24,27 Jul 17,"Hugo and the Airship","https://www.tvmaze.com/episodes/1252254/thomas-friends-20x24-hugo-and-the-airship"
491,20,25,28 Jul 17,"The Missing Breakdown Train","https://www.tvmaze.com/episodes/1252253/thomas-friends-20x25-the-missing-breakdown-train"
492,20,26,31 Jul 17,"Skiff and the Mermaid","https://www.tvmaze.com/episodes/1253262/thomas-friends-20x26-skiff-and-the-mermaid"
493,20,27,14 Dec 17,"The Christmas Coffeepot","https://www.tvmaze.com/episodes/1264207/thomas-friends-20x27-the-christmas-coffeepot"
494,20,28,20 Dec 17,"Over the Hill","https://www.tvmaze.com/episodes/1264213/thomas-friends-20x28-over-the-hill"
495,21,1,18 Sep 17,"Springtime for Diesel","https://www.tvmaze.com/episodes/1289825/thomas-friends-21x01-springtime-for-diesel"
496,21,2,19 Sep 17,"A Most Singular Engine","https://www.tvmaze.com/episodes/1289826/thomas-friends-21x02-a-most-singular-engine"
497,21,3,20 Sep 17,"Dowager Hatt's Busy Day","https://www.tvmaze.com/episodes/1289827/thomas-friends-21x03-dowager-hatts-busy-day"
498,21,4,21 Sep 17,"Stuck in Gear","https://www.tvmaze.com/episodes/1289828/thomas-friends-21x04-stuck-in-gear"
499,21,5,22 Sep 17,"Runaway Engine","https://www.tvmaze.com/episodes/1289829/thomas-friends-21x05-runaway-engine"
500,21,6,25 Sep 17,"PA Problems","https://www.tvmaze.com/episodes/1293679/thomas-friends-21x06-pa-problems"
501,21,7,26 Sep 17,"Hasty Hannah","https://www.tvmaze.com/episodes/1295726/thomas-friends-21x07-hasty-hannah"
502,21,8,27 Sep 17,"Cranky at the End of the Line","https://www.tvmaze.com/episodes/1299660/thomas-friends-21x08-cranky-at-the-end-of-the-line"
503,21,9,28 Sep 17,"New Crane on the Dock","https://www.tvmaze.com/episodes/1299661/thomas-friends-21x09-new-crane-on-the-dock"
504,21,10,29 Sep 17,"Unscheduled Stops","https://www.tvmaze.com/episodes/1299663/thomas-friends-21x10-unscheduled-stops"
505,21,11,02 Oct 17,"Philip's Number","https://www.tvmaze.com/episodes/1308712/thomas-friends-21x11-philips-number"
506,21,12,03 Oct 17,"The Fastest Red Engine on Sodor","https://www.tvmaze.com/episodes/1311521/thomas-friends-21x12-the-fastest-red-engine-on-sodor"
507,21,13,04 Oct 17,"A Shed for Edward","https://www.tvmaze.com/episodes/1313800/thomas-friends-21x13-a-shed-for-edward"
508,21,14,01 Dec 17,"The Big Freeze","https://www.tvmaze.com/episodes/1327335/thomas-friends-21x14-the-big-freeze"
509,21,15,06 Dec 17,"Emily in the Middle","https://www.tvmaze.com/episodes/1327334/thomas-friends-21x15-emily-in-the-middle"
510,21,16,11 Dec 17,"Terence Breaks the Ice","https://www.tvmaze.com/episodes/1327329/thomas-friends-21x16-terence-breaks-the-ice"
511,21,17,18 Dec 17,"Daisy's Perfect Christmas","https://www.tvmaze.com/episodes/1375885/thomas-friends-21x17-daisys-perfect-christmas"
512,21,18,22 Dec 17,"Confused Coaches","https://www.tvmaze.com/episodes/1327333/thomas-friends-21x18-confused-coaches"
S05,5,0,15 Jul 00,"Thomas and the Magic Railroad (85 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1229659/thomas-friends-s05-special-thomas-and-the-magic-railroad"
S09,9,0,03 Oct 05,"Calling All Engines! (60 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1229660/thomas-friends-s09-special-calling-all-engines"
S12,12,0,06 Oct 08,"The Great Discovery (60 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1229661/thomas-friends-s12-special-the-great-discovery"
S13,13,0,12 Oct 09,"Hero of the Rails (60 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1229662/thomas-friends-s13-special-hero-of-the-rails"
S14,14,0,11 Oct 10,"Misty Island Rescue (60 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1229663/thomas-friends-s14-special-misty-island-rescue"
S15,15,0,26 Sep 11,"Day of the Diesels (60 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1229664/thomas-friends-s15-special-day-of-the-diesels"
S16,16,0,03 Sep 12,"Blue Mountain Mystery (60 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1229665/thomas-friends-s16-special-blue-mountain-mystery"
S17,17,0,02 Sep 13,"King of the Railway (60 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1229666/thomas-friends-s17-special-king-of-the-railway"
S18,18,0,01 Sep 14,"Tale of the Brave (60 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1229667/thomas-friends-s18-special-tale-of-the-brave"
S19,19,0,27 Jul 15,"The Adventure Begins (45 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1229668/thomas-friends-s19-special-the-adventure-begins"
S19,19,0,28 Sep 15,"Sodor's Legend of the Lost Treasure (60 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1229669/thomas-friends-s19-special-sodors-legend-of-the-lost-treasure"
S20,20,0,05 Sep 16,"The Great Race (60 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1229670/thomas-friends-s20-special-the-great-race"
S21,21,0,16 Oct 17,"Journey Beyond Sodor (70 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1257962/thomas-friends-s21-special-journey-beyond-sodor"
S10,10,0,02 Oct 06,"A Visit from Thomas (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1266564/thomas-friends-s10-special-a-visit-from-thomas"
S10,10,0,02 Oct 06,"Jack Owns Up (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1266565/thomas-friends-s10-special-jack-owns-up"
S10,10,0,02 Oct 06,"On Site with Thomas (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1266566/thomas-friends-s10-special-on-site-with-thomas"
S10,10,0,02 Oct 06,"Percy's Scary Tale (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1266567/thomas-friends-s10-special-percys-scary-tale"
S10,10,0,02 Oct 06,"Kelly's Windy Day (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1266568/thomas-friends-s10-special-kellys-windy-day"
S10,10,0,02 Oct 06,"A Happy Day for Percy (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1266569/thomas-friends-s10-special-a-happy-day-for-percy"
S10,10,0,02 Oct 06,"A Tale for Thomas (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1266570/thomas-friends-s10-special-a-tale-for-thomas"
S10,10,0,02 Oct 06,"Thomas and the Moles (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1266571/thomas-friends-s10-special-thomas-and-the-moles"
S10,10,0,02 Oct 06,"Percy Helps Out (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1266572/thomas-friends-s10-special-percy-helps-out"
S10,10,0,02 Oct 06,"The Tortoise and the Hare (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1266573/thomas-friends-s10-special-the-tortoise-and-the-hare"
S10,10,0,02 Oct 06,"Thomas' Trusty Friends (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1266574/thomas-friends-s10-special-thomas-trusty-friends"
S10,10,0,02 Oct 06,"Alfie Has Kittens (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1266575/thomas-friends-s10-special-alfie-has-kittens"
S10,10,0,02 Oct 06,"Mud Glorious Mud (5 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1266576/thomas-friends-s10-special-mud-glorious-mud"
S21,21,0,17 Dec 17,"Daisy's Perfect Christmas","https://www.tvmaze.com/episodes/1327331/thomas-friends-s21-special-daisys-perfect-christmas"
S21,21,0,14 Dec 17,"The Christmas Coffee Pot","https://www.tvmaze.com/episodes/1375730/thomas-friends-s21-special-the-christmas-coffee-pot"
S21,21,0,19 Dec 17,"Over the Hill","https://www.tvmaze.com/episodes/1375731/thomas-friends-s21-special-over-the-hill"